Frederikson Taal en Training

Frederikson Taal en Training schakelt u in als u met aansprekende communicatie vertrouwen bij uw doelgroep wilt winnen.
Van strategie tot uitvoering en training.


Frederikson Taal en Training, dat ben ik: Inge Weel. Ik help organisaties via heldere en aansprekende communicatie vertrouwen te bouwen bij hun publiek. Ook geef ik communicatietraining.

Heldere communicatie bindt mensen aan uw organisatie. Daarom kruip ik in de huid van de ontvanger van uw boodschap. Waarom zou hij of zij eigenlijk naar uw verhaal moeten luisteren? Wat trekt de aandacht te midden van de eindeloze stroom informatie die per dag toch al op hem of haar wordt afgevuurd?

Inlezen en inleven dus. De ander niet zien als een beletsel, maar betrekken en als onmisbaar achten. Alleen organisaties die hun doelgroepen als volwaardig beschouwen, verzekeren zich immers van een succesvol bestaan.


Ik heb Nederlands, Politicologie en Communicatie gestudeerd. Bij de laatste studie onderzocht ik, met het vertrouwensmodel van Mayer, Davis en Schoorman in de hand, hoe ziekenhuizen vertrouwen creëren nu hun prestaties veelvuldig het nieuws behalen.

Naast mijn werk als communicatieadviseur werk ik als docent Nederlands aan het Lyceum Ypenburg. Eerder doceerde ik aan De Haagse Hogeschool vakken als Overheidscommunicatie, Politieke Campagne en Public Affairs. Het activeren van de student staat in mijn training centraal.

De publieke sector heb ik goed leren kennen als bestuurslid van de Haagse VVD en door mijn werk voor ministeries, provincies, gemeenten en ziekenhuizen. Hieronder leest u meer over die opdrachten en vindt u referenties.

opdrachten

referenties